COLEGIUL NAŢIONAL

GHEORGHE VRĂNCEANU

Clubul Științelor

Colegiul „Gh. Vrănceanu” a participat cu proiectul Clubul Științelor la programul Fondul Științescu și a fost aprobat pentru finanțare cu suma de 10565 lei. Proiectul se va desfășura la C.N. colegiu pe două ateliere: Cercul științelor și Spa…la tine acasă. Echipa de proiect este formată din:

Andrei Cristina (profesor matematică C.N. „Gh. Vrănceanu”) – are ca atribuţii: implementarea proiectului, coordonarea activităților cu elevii din învățământul gimnazial, depunerea documentelor de decontare în relația cu autoritatea finanțatoare;

Bușteagă Marinela (profesor chimie – fizică C.N. „Gh. Vrănceanu”) – are ca atribuţii: implementarea proiectului, coordonarea activităților cu elevii din învățământul liceal, monitorizarea și promovarea proiectului;

Alexandru Mihaela (inginer laborant C.N. „Gh. Vrănceanu”) – are ca atribuţii: implementarea proiectului, asigurarea condiţiilor de organizare și desfășurare a activităților experimentale din cadrul proiectului;

Beleacov Miruna-Maria (elev C.N. „Gh. Vrănceanu”) – are ca atribuţii: realizarea materialelor de informare, colaborator voluntar al activităților cu elevii din învățământul liceal, organizează expozițiile;

Sameș Denisa-Gabriela (elev C.N. „Gh. Vrănceanu”) – are ca atribuţii: realizarea materialelor de informare, colaborator voluntar al activităților cu elevii din învățământul liceal, organizează expozițiile.

Cercul științelor este gândit ca un cerc săptămânal de matematică aplicată în fizică, chimie, biologie.

În cadrul întâlnirilor elevi de la C.N. „Gh. Vrănceanu”, coordonați de profesori, vor construi materiale didactice care să ilustreze practic teoreme din matematică, vor face experimente interdisciplinare care să ilustreze unele rezultate din fizică, chimie și biologie. De exemplu, pentru geometrie se va realiza o machetă pentru demonstrarea cu ajutorul ariilor a teoremei lui Pitagora, un dispozitiv care să permit desenarea unei elipse folosind proprietatea din definiție; pentru chimie și biologie se vor realiza câteva întâlniri de planificare a unor meniuri pentru alimentație sănătoasă, care vor fi apoi realizate practic. Toate aceste activități vor fi detaliate într-o programă interdisciplinară detaliată, iar activitățile de la fiecare întâlnire vor fi dublate de suportul de curs adecvat, ceea ce va permite crearea unui curriculum ce va putea fi folosit ulterior. Lecțiile aferente vor fi în format electronic (PPT) și vor fi încărcate pe pagina proiectului din cadrul site-ului școlii.

Se vor realiza și experimente interdisciplinare matematică - fizică – tehnologie dar și experimente chimice cu substanțe/ materiale de uz casnic. Experimentele sunt destinate să sporească oportunităţile de învăţare ale elevilor și pot varia foarte mult în ceea ce priveşte conţinutul şi aria acoperită.

Se vor aplica două concepte: învățarea prin colaborare și eșafodaj. Această strategie educațională – învățarea prin colaborare (”peer learning”) oferă un cadru în care elevii învață unul de la altul, se împart idei, cunoștințe și experiențe cu ajutorul unui mentor care este în preajmă.

Elevii vor dezvolta pe lângă cunoștiințe și alte abilități, precum munca în echipă, comunicarea și gândirea critică, lucruri pe care educația din școli nu pune așa de mult accent deocamdată. Aceste activități vizează, în special, îmbunătăţirea instruirii la matematică, ştiinţe şi tehnologia informaţiei și se concentrează pe creşterea angajamentului elevilor şi a înţelegerii ştiinţei, ingineriei şi tehnologiei din viaţa reală.

”SPA…la tine acasă” reprezintă o activitate de promovare a vocaţiilor ştiinţifice pentru elevii de liceu. Principalii parteneri potenţiali vor fi farmaciile ce au în dotare laboratoare dar şi instituţiile de învăţământ superior. Colaborând cu farmaciile elevii au acces la modele şi la informaţii de carieră care ar putea stimula dorinţa de a lucra în domeniu.

Pentru realizarea activității ”SPA…la tine acasă” se vor constitui grupuri de câte 15 elevi care vor lucra între 4 până la 6 ore săptămânal în funcție de produsul ce urmează a fi obținut. În vederea obținerii produselor SPA grupurile de elevi vor efectua experimental operații fizice precum: mojararea, dizolvarea, cristalizarea/ recristalizarea, filtrarea, distilarea, extracția și își vor fixa astfel noțiunile teoretice întâlnite în studiul chimiei anorganice și organice. Toate activitățile experimentale sunt corelate cu obiectivele curriculum-ului naţional.

În atelierul SPA se pune accent pe activitatea practică, bazată pe experimente și pe realitate, pe formarea competențelor secolului XXI, prin activități inter- și transdisciplinare

Grupul țintă va fi format din:

 > elevii claselor a 6-a, a 7-a și 8-a din C.N. „Gh. Vrănceanu”-pentru Cercul de științe – aproximativ 90 elevi de gimnaziu din C.N. „Gh. Vrănceanu”

 > elevii claselor a 10-a de profil matematică-informatică-aproximativ 90 elevi de liceu

 > elevi din școlile din oraș invitați la workshopurile proiectului-aproximativ 60 elevi

In total-240 elevi

Beneficiarii sunt elevii claselor de gimnaziu din colegiu și cei de la clasele a 10-a de profil real, ca și alți elevi din oraș cu preocupări similare. De asemenea, profesorii de științe vor beneficia de materialele create, de dotarea laboratoarelor de chimie și fizică-matematică, precum și de atitudinea îmbunătățită a elevilor față de științe.

Obiectivele proiectului:

 > de a promova o imagine pozitivă a ştiinţelor;

 > de a îmbunătăţi predarea şi învăţarea ştiinţelor în şcoală;

 > de a creşte interesul elevilor la disciplinele din domeniul ştiinţelor şi, în consecinţă, de a spori asimilarea studiilor ştiinţifice la nivelurile de învăţământ gimnazial și liceal;

 > de a promova cultura ştiinţifică, cunoaşterea şi cercetarea prin familiarizarea elevilor cu procedurile ştiinţifice şi prin diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în şcoală;

 > de a-i face pe elevi să înţeleagă la ce sunt folosite științele;

 > de a crea un nou curriculum însoțit de suportul de curs, care va putea fi folosit ulterior.

Ca activitate preliminară, elevi, profesori și părinți ai elevilor colegiului nostru au participat la Semimarathon, acțiune desfășurată de Fundația comuniatră în vederea atragerii de fonduri suplimentare în cadrul proiectului Științescu.