COLEGIUL NAŢIONAL

GHEORGHE VRĂNCEANU

Europe Direct
Vizita de lucru la institutiile europene

Din anul 2009, Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău a semnat Protocolul de colaborare cu Centrul European de Informare Europe Direct Bacău. Acesta este găzduit de Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, coordonatorul proiectului fiind Prof. Univ. Dr. Doina Cmeciu,iar consultant -comunicare,  Mădălina Manolache.

La activităţile proiectului au participat elevii Colegiului Naţional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău şi profesoarele Mara Merfea şi Florentina Neculau. Dezbaterile au vizat o problematică diversă privind Uniunea Europeană, problemele lumii contemporane, ale educaţiei, tineretului etc.

În acest context, se înscrie şi activitatea care s-a desfăşurat în perioada19-23septembrie 2011, constând într-o vizita de lucru la instituţiile europene pentru multiplicatori de informaţie europeană. Prof. Mara Merfea şi Florentina Neculau au făcut parte din echipa celor nouă multiplicatori de informaţie europeană ai Centrului Europe Direct Bacău, alături de reprezentanţi ai CED Brăila, Argeş şi Mureş.

Scopul vizitei la Bruxelles a fost cunoaşterea structurilor instituţionale ale Uniunii Europene, îndeosebi Comisia Europeană şi Parlamentul European. Activitatea de la Comisia Europeană a cuprins o tematică diversă: 2011 – Anul European al Voluntariatului, Programul Media Mundus, Programul Operaţional Regional şi Fondurile Structurale. Prezentările au fost urmate de dezbateri cu un rol important în exerciţiul comunicării atât la nivel instituţional european, cât şi în cadrul comunităţilor/ instituţiilor locale. A fost abordată problema modernizării instituţiilor Uniunii Europene din perspectiva Tratatului de la Lisabona. Am beneficiat de numeroase informaţii privind politicile Uniunii Europene, mai ales în domeniul educaţiei, tineretului, formării profesionale, ceea ce este util pentru desfăşurarea lecţiilor cu caracter instructiv-educativ. Ne-a impresionat accesul rapid la o diversitate de documente, acces oferit cetăţenilor de un serviciu de informare multilingvistic, care, completat de un suport logistic şi tehnic, conferă oricărui vizitator surprinzătoarea calitate de „deputat pentru o zi”.

Un alt punct al activităţii l-a constituit vizita la Parlamentul European, instituţie UE, aleasă în mod direct, care reprezintă cetăţenii statelor membre. Tratatul de la Lisabona îi acordă mai multe atribuţii, fiind parte a procesului de codecizie, alături de Consiliul de Miniştri. Am primit informaţii despre modul de funcţionare a Parlamentului European, în plen, dar şi în cadrul grupărilor şi partidelor politice, despre importanţa iniţiativei legislative/ rolul raportorilor etc.

Echipa multiplicatorilor de informare europeană a vizitat centrele de informare ale Uniunii Europene, de unde a achiziţionat materiale necesare diseminării proiectului. A participat, în zona instituţională din Bruxelles, la festivitatea care marca preluarea de către Polonia a preşedinţiei Uniunii Europene (România va primi acest statut în 2019).

O altă dimensiune a activităţii a constituit-o vizita la principalele obiective europene din Bruxelles: Atomium, Parcul Mini-Europe, Palatul Regal etc. Mini-Europe ne-a dezvăluit cele mai reprezentative simboluri ale celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, iar în spaţiul rezervat României (Palatul brâncovenesc Mogoşoaia) se auzeau s acordurile solemne ale imnului naţional. Dincolo de aspectele „tehnice” ale vizitei, Bruxelles, capitala, ne-a surprins şi impresionat profund cu centrul său istoric (considerat de Victor Hugo „cel mai frumos din Europa”), cu muzeele sale, cu impresionantele catedrale, cu unicitatea arhitecturală a edificiilor, precum şi prin atmosfera cosmopolită a urbei.

Activitatea desfăşurată în zona instituţională a Uniunii Europene este deosebit de importantă pentru aprofundarea cunoştinţelor despre construcţia europeană, necesare, de altfel, în procesul didactic. Programele de Limba latină şi Istorie pentru ciclul liceal includ capitole referitoare la Uniunea Latină, ideea europeană, tratatele constitutive ale Uniunii Europene, principiile fondatoare, instituţiile europene, simbolurile Uniunii Europene, problema identitate europeană/ identitate naţională, unitate, diversitate şi integrare europeană. Materialele dobândite în urma vizitei la Bruxelles sunt reale surse didactice utile pentru desfăşurarea unor lecţii interactive.

Diseminarea proiectului se realizează prin intermediul unei expoziţii tematice din holul Colegiului, al unui punct de informare, a unui material power-point şi a unui pliant care cuprinde informaţii referitoare la construcţia europeană din perspectivă diacronică, dar şi din punct de vedere al istoriei imediate.

Mulţumim Centrului Europe Direct Bacău, conducerii Colegiului Naţional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău pentru sprijinul şi oportunităţile create, în sensul acumulării de informaţie, dar şi al deschiderii către un deosebit orizont ştiinţific şi cultural. Am revenit în ţară mai experimentaţi în calitatea de colaboratori ai Europe Direct şi cu un accentuat sentiment de apartenenţăla „familia europeană”.