COLEGIUL NAŢIONAL

GHEORGHE VRĂNCEANU

Noutăţi  >  „Idealul nostru educațional este să cultivăm excelenţa“

„Idealul nostru educațional este să cultivăm excelenţa“
Interviu cu prof. Doina Marinov, directorul Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”, din Bacău


Ne întoarcem, iată, la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, din Bacău, pentru a afla ce s-a mai întâmplat frumos aici de când nu ne-am mai văzut. Așadar, cu ce noutăți reveniți în paginile revistei noastre, doamnă director Doina Marinov?

Am rămas fideli valorilor noastre, ne-am străduit, an de an, să ne menţinem în topul celor mai bune colegii, ceea ce nu este uşor, pentru că în judeţul Bacău şi în ţară sunt multe unităţi de învăţământ competitive, unele cu un îndelungat exerciţiu al performanţei. Am fost şi suntem atenţi la profilul celor care ne devin elevi, un profil de generaţie, de promoţie, dar şi particular, individual, pentru ca demersal nostru formator să nu devină un pat al lui Procust. Ne interesează rezultatele, performanţa şi le facem posibile prin lecţii atractive, prin programele de pregătire vizând excelenţa, desfăşurate de profesorii diferitelor catedre, prin antrenarea elevilor în competiţii diverse. Ne preocupă însă, constant, să oferim un mediu educațional mai flexibil şi complex, în care învăţarea să rezulte din alegere şi experienţe dincolo de cadrul curricular. Elevii noştri sunt antrenaţi în activităţi de voluntariat prin asociaţia „Eminenta Pro Vrănceanu“, organizează şi atrag finanţare pentru „BACĂU MUN“ – sistem de conferinţe pe teme politice, economice, sociale şi de drepturi ale omului, sărbătoresc româneşte Dragobetele, se întâlnesc la „Seara de film“ și sunt spectatori fideli ai proiecțiilor din cadrul sunt Festivalului Național „Film mai aproape“, experimentează la cercul de robotică, fac parte din trupe de teatru, elaborează revista şcolii, desfășoară acțiuni cu diverşi parteneri din comunitate: Teatrul Municipal „Bacovia“, Centrul de Cultură „George Apostu“, Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza“, CJRAE Bacău, ISJ Bacău, sunt beneficiarii proiectelor Erasmus+ câștigate de şcoală, ultima mobilitate, în Spania, la Valencia, oferindu-le şansa unui stagiu de pregătire practică în domeniul IT.

Excelența definește ,,idealul vrăncean“, scrie în deschiderea paginii oficiale a Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”. Cu aceste cuvinte, practic, CNGV se poziționează în vârful ierarhiei naționale a liceelor românești? Care este acest ideal vrăncean?

Idealul nostru educațional este să cultivăm excelenţa, pe care nu o raportăm doar la performanţa şcolară, importantă, desigur. Ne interesează drumul devenirii, desăvârşirea treptată a personalităţii elevilor, asumarea, de către aceştia, a crezului că, în orice tip de activitate desfăşurată: la şcoală, în comunitate, presupunând interese şi pasiuni proprii, este nevoie de implicare, dăruire, constanţă şi că toate acestea îi ajută în împlinirea potenţialului lor. În datele sale existențiale, fiecare elev poate atinge excelența, iar noi, ca profesori, trebuie să o recunoaștem, să nu o raportăm la tipare prestabilite, rigide și să o prețuim.

Stimată doamnă director, când începe istoria Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”, din Bacău? Nu în cele din urmă, de ce s-a simțit nevoia înființării sale?

Unitatea de învățământ a fost înființată în 1961 și a funcționat doi ani în clădirea unei școli gimnaziale. În 1963, a fost dat în folosință sediul propriu, cel actual. Avem o istorie de 57 de ani, nu foarte amplă în timp obiectiv, dar marcată de multe momente decisive pentru destinul nostru și aș menționa doar unul, acela când am redevenit liceu teoretic, după opt ani de existență ca liceu industrial, așa cum impusese politica educațională a acelor vremuri. Decizia înființării unei noi unități de învățământ în orașul Bacău, în anii ’60, a fost luată în contextul creșterii populației școlare. Ne place să credem că era nevoie de noi, că lipsea ceva în lumea școlii băcăuane, că această „absență“ a provocat prezența vie, energică a unui liceu provocat să se definească rapid și să se raporteze competitiv la școlile deja cu tradiție.

Cum a reușit colectivul de cadre didactice să facă din acest colegiu unul dintre cele mai apreciate din țară?

E meritul întemeietorilor, al primului colectiv didactic al școlii și al celor care, într-o naturală succesiune, au preluat ștafeta. A fost din începuturi o anumită atmosferă în colegiul nostru, pe care o apreciem și ne străduim să o păstrăm, definită prin colegialitate, respect unii față de alții și pentru elevi. S-au transmis și s-au menținut principii, prețuim constantele și suntem receptivi la nou. Știm că buna pregătire profesională este un atu (din 67 de cadre didactice, 44 au gradul didactic I, iar 8 dețin titlul de doctor). Ne străduim ca elevii noștri să fie, la rândul lor, foarte bine pregătiți, dar și să-și formeze, prin îndrumare atentă, profilul intelectual și moral, simțul civic și spiritul performant. E o provocare nu doar să fii elev la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, ci și profesor într-o comunitate didactică bine definită și exigentă.

Doamnă director, ce reprezintă performanța, calitatea pentru Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, din Bacău?

Aș porni de la calitate, pentru că aceasta aduce și performanța. Totul pleacă de la calitatea activității noastre didactice, pe care nu o reducem doar la cunoștințe și la transferul mecanic al acestora de la profesor la elev. Vorbim de calitate în predare și învățare când asigurăm nu doar cunoașterea de suprafață, ci și pe aceea de profunzime, când căutăm și găsim stimuli și provocări noi, când elevii noștri preiau inițiativa aprofundării, a dezvoltării celor învățate și așa ajungem la performanță. Mulți colegi lucrează constant, din octombrie și până la sfârșit de an școlar, inclusiv în vacanțe, cu acei elevi pasionați, care ajung la performanță în mod firesc, fără a face din ea unicul țel. Adeseori, în întâlnirile de peste ani, mulți absolvenți ne spun cât de importantă a fost, în evoluția lor ulterioară, calitatea formării din liceu, cât au contat bunele deprinderi de muncă intelectuală însușite la timp.

Aș vrea să ne oprim asupra prestației elevilor de la „Gheorghe Vrănceanu” la concursurile și olimpiadele naționale și internaționale.
În fiecare an, avem așteptări de la elevii noștri, împărtășim aspirații, ore, zile, săptămâni de lucru, trăim emoțiile competițiilor și ne bucurăm pentru rezultate. Anul care s-a încheiat ne-a dus, la fazele naționale ale concursurilor și olimpiadelor școlare, trei premii I (limba latină), patru premii II (limba latină, limba engleză, limba germană, religie), un premiu III (limba latină), 15 mențiuni (limba română, limba latină, limba franceză, limba germană, matematică, fizică, chimie, informatică, religie, Științele Pământului), șapte medalii de bronz și argint (matematică, fizică, informatică), un premiu special (geografie). Și în acest an am avut participări și rezultate la fazele internaționale ale olimpiadelor școlare. Eleva Belciu Miruna Simona a participat la Olimpiada Internațională de Chimie Mendeleev și la Olimpiada Pluridisciplinară Tuymaada, unde a obținut medalie de argint. Elevele Dorodici Cristina și Plotogea Sorana s-au calificat la faza internațională a Concursului de limba latină CERTAMEN OVIDIANUM SULMONENSE – Sulmona, iar elevele Leonte Teodora Diana și Mihai Crina Teodora au participat la faza internațională a Olimpiadei Certamen Ciceronianum Arpinas, de la Arpino. Rezultatele sunt valoroase în sine, dar și prin ceea ce confirmă și semnalează: faptul că aproape fiecare disciplină din planul-cadru este reprezentată la nivelul excelenței.

Rezultatele la bacalaureat de anul acesta unde vă poziționează la nivel național?

Suntem pe primul loc între unitățile de învățământ din județul Bacău și într-o zonă de performanță și la nivel de țară. Două dintre elevele noastre: Mihaela Antal Burlacu și Dana Maria Chiriac au obținut media 10, contribuind, alături de alți șapte absolvenți din celelalte colegii, la situarea Bacăului în topul județelor cu cele mai multe note de 10.

Care este viziunea dvs. managerială?

Sunt multe provocări pentru directorul unei unități de învățământ în contextul actual: de ordin economic, social, cultural, raportate la mentalități, clișee. Nu este ușor să transformi o proiecție mentală în realitate, dar nici imposibil, mai ales dacă viziunea e împărtășită și asumată de întregul colectiv. În ce ne privește, toți dorim să păstrăm ceea ce ne-a consacrat și să evoluăm, pentru a rămâne, în continuare, o opțiune pentru cei mai buni elevi din oraș și din județ. Îmi propun să dezvolt cultura organizațională, astfel încât să ne implicăm și mai mult în proiectele școlii care vizează îmbunătățirea bazei materiale, menținerea/sporirea gradului de atractivitate a lecțiilor, o mai mare implicare a părinților în viața școlii, dezvoltarea legăturilor cu foștii elevi.

Despre oferta școlară ce ne puteți spune?

Ne străduim să fie variată, să corespundă nevoilor de dezvoltare personală, intereselor elevilor noștri. Avem patru clase de gimnaziu, câte una pe fiecare nivel, și 28 de clase liceale, cu profil și specializări variate: real/uman, specializarea matematică-informatică, matematică- informatică intensiv engleză, intensiv informatică, științe ale naturii, filologie intensiv engleză, științe sociale intensiv engleză. Oferta de CDS și de activități extracurriculare este, de asemenea, diversificată. Am avut în vedere să le creăm oportunități de cunoaștere și autocunoaștere, să-i antrenăm în proiecte care să ajute în formarea de atitudini civice, în evaluarea propriului comportament și în realizarea de alegeri corecte pentru sănătatea și siguranța lor. În același timp, suntem deschiși propunerilor care vin de la ei și îi încurajăm să se implice în viața școlii și a comunității locale.

Tot în deschiderea paginii oficiale se mai spune că nimic nu va fi prea greu dacă ai absolvit Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”. Pe ce bazează, doamna director, această garanție?

E o credință a noastră, pornind de la premisa că mediul de formare de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” este unul complex, pregătindu-i pe elevi nu doar pentru alegerea unui drum profesional, ci și pentru viață. Experiențele diferite: de ordin intelectual, cultural, social, pe care le trăiesc în anii de școală, străduința de a-i face să se raporteze la valori, să aibă opinii, atitudini adecvate față de realitate, ne îndreptățesc să sperăm că nimic nu va fi prea greu pentru ei dacă au încredere în forțele proprii și în educația primită, pragmatică și umanistă în același timp.

Vă propun, în încheiere, un exercițiu de imaginație: cum ar suna sloganul Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”? Nu în ultimul rând, cum arată absolventul acestui colegiu de elită?

Cred că formularea O şcoală pentru toţi şi pentru viitor reflectă, în mod lapidar, ceea ce reprezintă țelul nostru. Este adevărat că statutul de elev al Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” nu se dobândește ușor, că, în fiecare an, media de intrare este ridicată, că există presiunea de a confirma și de a te menține, dar ne dorim ca școala noastră să ofere un mediu armonios și deschis de formare, în care dezvoltarea personală, în respectul față de ceea ce face unic fiecare elev, să fie posibilă. La fel de important este ca educația furnizată de noi să vizeze mai mult decât performanțele școlare de moment, să fie asociată cu lumea reală și orientată spre viitor, să asigure elevilor noștri oportunități pentru evoluția lor ulterioară. În viziunea mea de profesor al acestui colegiu din anul 1990, absolventul de Vrănceanu are valori bine definite, disciplina muncii, e competitiv, știe să valorifice timpul și propriile calități, să lucreze în echipă, se apreciază corect, este deschis și, sigur, are simțul umorului.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU

>  Mai multe detalii despre articol găsiți AICI