COLEGIUL NAŢIONAL

GHEORGHE VRĂNCEANU

„SMART IT”
 • Prezentare proiect
 • Institutii participante
 • Rezumat proiect
 • Condiții de înscriere și selecție pentru mobilități
 • Site proiect

Proiectul „SMART IT” NR 2016-RO 01-KA102-023670, beneficiar C.N „Gheorghe Vranceanu”,Bacau, este finantat de Comisia Europeana, cu o valoare de 85.360 Euro .

Perioada implementare 2016-2017

SCOPUL PROIECTULUI: cooperarea interinstitutionala la nivel european in scopul sprijinirii orientarii elevilor catre o cariera IT, conform pregatirii lor initiale, prin cresterea calitatii serviciilor oferite de colegiu, a competentelor profesionale ale elevilor si sporirea atractivitatii domeniului IT.

OBIECTIVE:

O1: Dezvoltatea de 3 parteneriate transnationale pt. cre?terea dimensiunii interna?ionale a organiza?iilor, in vederea oferirii de servicii ce răspund mai bine nevoilor europenilor;

O2: Cresterea numarului elevilor de liceu, clase matematica-informatica, care considera domeniul IT atractiv, in vederea orientarii lor catre o cariera IT;

O3: Dezvoltarea de catre 32 participanti de cuno?tin?e, aptitudini ?i competente profesionale IT intr-un mediu de lucru real, timp de 3 saptamani.

Echipa de proiect: coordonator prof. M.Chelba, responsabil mobilitati prof. Diana Popa, responsabil selectie si pregatire Lacramioara Margineanu, responsabil evaluare, diseminare si monitorizare Doina Leonte si responsabil financiar, contabil Irina Tomita.

GRUP TINTA: elevii claselor a-X-a Mate-Info (tematica Web design), Mate-Info intesiv engleza (tematica Tutoriale), Mate-Info intesiv info (tematica programare Javascript).

1 mobilitatate (16 participanti) tematica Wb Design si tematica Tutoriale se va desfasura in Cipru, a 2 a mobilitate(16 participanti) tematica Java Script se ca desfasura in Germania.

PRODUSELE FINALE ALE PROIECTULUI: 32 portofolii electronice, 4 situri web realizare de participanti: 2 pentru institutii din Bacau, 2 situri pentru proiecte ale colegiului si dinamizarea sitului colegiului si al Asociatiei Eminenta Pro Vranceanu. De asemenea, se vor crea: 1 “Galerie cu 8 tutoriale IT”, 2 Cursuri optionale imbunatatite cu material didactic “Prelucrare grafica & video”, “Programare &web design” si o E-Brosura cu rezultate si lectii invatate in romana si engleza.

site proiect www.europroiecte.eu/23670

Echipa de proiect

prof. Maria.Chelba, coordonator proiect

prof. Diana Popa, responsabil mobilitati

prof. Lacramioara Margineanu, responsabil selectie si pregatire

prof. Doina Leonte, responsabil evaluare, diseminare si monitorizare

ec Irina Tomita responsabil financiar

BENEFICIAR: Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu", Bacău

COMPANII DE PRIMIRE:

CIPRU:

RIVENSCO CONSULTING LTD

L. Lazarou CTC

GERMANIA:

WBS Training AG

CONDIȚII DE INSCRIERE:

 1. Să fie elevi la Colegiul Național “Gheorghe Vrănceanu”, Bacau clasa a X a, profilele: matematică-informatică, matematică-informatică intensiv informatică si matematică-informatică intensiv engleză (10A, 10B, 10C, 10D).
 2. Să aibă nota 10 la purtare, în anul școlar 2015-2016.
 3. Să respecte toate cerințele/termenele limită prevăzute în anunțul de selecție.

PROFILUL CANDIDATULUI:

 • are abilități de folosire a programelor informatice specifice tematicii pentru care sunt eligibili;
 • are nivel minim de competență lingvistică pentru limba engleza A2 (pentru tematicile ”Web design” si ”JavaScript”) si B1 (pentru tematica ”Tutoriale”) pentru toate abilitatile, conform CEFR. (https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr);
 • cunoaște continutul proiectului;
 • este un bun coleg, poate sa lucreze in echipa, isi asuma si respecta regulile stabilite la nivelul unui grup, este adaptabil la un mediu nou, este tolerant, asculta si pune in practica indicatii primite, are capacitatea de a-si gestiona propriile emotii in contexte dinafara zonei de confort propriu;
 • se implica in activitati extracurriculare relevante pentru dezvoltarea propriei personalitati, manifesta receptivitate in ceea ce priveste solicitarile scolii;
 • are un spirit voluntar, respecta termene limita, este punctual, stie sa-mi organizeze bine timpul, are capacitatea de a gasi solutii practice la probleme de zi cu zi.

GRAFIC ACTIVITATI DE SELECTIE:
24.11.2016 – 13.12.2016 – depunerea dosarelor la biroul Contabilitate al Colegiului între orele 11-13)

13.12.2016 afisarea liste cu candidatii care vor participa la probe practice (dosare complete), orar si locatie interviu și probă practică, pe site-ul de proiect și la Panoul de proiect.

13.12.2016-16.12.2016 evaluare dosare candidatura

14.12.2016 si 16.12.2016 interviu in limba engleza (5-15 minute)

15.12.2016 proba practica pe calculator (1.5h)

16.12.2016 afisarea rezultatelor

19.12.2016 depunerea contestatiilor între orele 10-12 la biroul de Contabilitate al Colegiului

20.12.2016 solutionare contestatii

21.12.2016 afisare rezultate finale

Vor fi doua sedinte cu parintii parintii si elevii selectati pentru mobilitati SMART IT astfel:

Pentru tematicile Tutoriale si Web Design, miercuri, 11.01.2017, ora 14.30, la CN Gheorghe Vranceanu, Bacau, Laborator Informatica etaj 1.

Pentru tematica Java Script, joi, 12.01.2017, ora 13.30, la CN Gheorghe Vranceanu, Bacau, Laborator Informatica etaj 1.

PREZENTA ESTE OBLIGATORIE ! ( elevul selectat si un parinte).

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:
Dosarul de candidatura trebuie sa contina:

 1. Copie carte de identitate;
 2. Formular candidatură completat și semnat;
 3. Adeverinţă care sa ateste calitatea de elev la Colegiul Național ”Gheorghe Vrănceanu”, clasa de proveniență (specificând profilul și specializarea), media la purtare pentru an scolar 2015-2016. Adeverințele vor fi semnate și de profesorii diriginți.

Recomandare din partea profesorului diriginte – acesta va completa un formular on-line privind caracterizarea elevului, va bifa ”formularul on-line de caracterizare a elevului/ei a fost completat DA/NU” și va semna. Acest document NU se atașează la dosar.

 1. Acord participare din partea părinţilor. *În cazul în care unul din părinți este plecat din țară, sau este în imposibilitatea de a semna, celălalt părinte își va asuma răspunderea și pentru celalalt părinte;
 2. Angajament de susținere a „Atestatului de certificare a competentelor profesionale in informatica” până la finalul clasei a XII-a;
 3. Angajament de susținere a examenului ECDL si Dovada de inscriere pentru sustinerea examenelor ECDL sau certificat ECDL până la finalul clasei a XII-a;
 4. CV format Europass in limba română;
 5. CV format Europass in limba engleză;
 6. Pasaport lingvistic Europass în limba engleză;
 7. Copie diplome/certificate concursuri in domeniul informatic sau al limbilor străine (care vor fi folosite doar pentru a departaja candidații cu punctaje egale);
 8. Dovezi pentru acordarea punctajului bonus: domiciliu în mediul rural (domiciliu/mutație în mediul rural în CI), parinte/i migranti (declaratia este inclusa in acordul parintelui), venituri reduse (adeverință drept de bursă socilală, bani de liceu), fete (nu se anexează documente doveditoare), dizabilitati (adeverință medicală care să ateste gradul de handicap – atenție, acesta nu trebuie să împiedice elevul/a să participe la activitățile de proiect, sau la mobilitate);
 9. Adeverinţă medicală care să ateste că elevul este apt să călătorească cu avionul și sa participe la activitățile proiectului;
 10. Opis dosar.

Toate documentele necesare sunt disponibile

Adeverintele/angajamentele/acordurile vor fi completate de mana, datate si semnate doar de catre persoanele care le elibereaza/care isi asuma cele inscrise.

Opis dosar (respectandu-se ordinea de mai jos):

 1. Copie carte identitate;
 2. Formular candidatura;
 3. Adeverinţă elev;
 4. Acord parinţi;
 5. Angajament sustinere atestat;
 6. Angajament sustinere ECDL si dovada ECDL;
 7. CV format romana;
 8. CV format engleza;
 9. Pasaport Europass;
 10. Copii diplome/certificate concursuri;
 11. Dovezi punctaj bonus;
 12. Adeverinţă medicală.

ATENTIE!

 • Dosarul de înscriere va fi depus la biroul Contabilitate al Colegiului in format fizic pe baza de semnatura.
 • Fiecare document va fi scanat, salvat in format PDF si denumit cu nume prenume candidat + demunirea documentului asa cum apare in opis. (ex. popescu_ionel_adeverinta_elev.pdf.). Formularul de candidatura si CV in limba engleza vor fi atasate si in format word.
 • Toate documentele vor fi reunite intr-un folder arhivat, denumit nume prenume candidat + clasa de provenienta (ex. popescu_ionel_10A.pdf/word.) si trimise si in format electronic prin atasare arhiva la adresa erasmus23670@gmail.com. E-mailul va avea ca subiect: “Dosar candidatura + nume prenume+ clasa” (ex. dosar_candidatura _popescu_ ionel_10A).

PROBE DE CONCURS:

 1. Analiza dosarului de candidatura – 20p
 2. Interviu în limba engleză – 30p
 3. Probă practică de atestare a competențelor informatice. 50p

CRITERII DE EVALUARE

DOSAR CANDIDATURA – punctaj maxim 20 puncte

Formularul de candidatură şi Curriculum Vitae (format Europass) in limba romana si engleza vor fi evaluate şi li se vor acorda un punctaj în funcţie de:

 • relevanța abilităților/experienței/calităților personale/profesionale descrise pentru activitătile prevăzute în proiect;
 • motivația participării la activitătile proiectului;
 • felul în care candidatul îşi propune să multiplice şi să împartășească rezultatele proiectului după participarea la stagiu;
 • calitatea argumentării ideilor.

INTERVIU IN LIMBA ENGLEZA – punctaj maxim 30 puncte

Durata interviului: între 5 și 15 minute. Se vor evalua competențele lingvistice de comunicare orala în limba engleză. Se vor adresa intrebări in legatura cu: motivatia participarii la proiect, hobby-uri si interese personale si legate de domeniul informatic, activitati curriculare/extracurriculare, experiente relevante, gasire de solutii la probleme legate de viata de zi-cu-zi etc.

Criterii de evaluare: fluență, acuratețe, spontaneitate, stăpânire de sine, interes pentru proiect, profil candidat).

Candidatii de la tematica “Tutoriale” vor demonstra nivelul minim de competenta lingvistica B1 conform CERL. Candidatii de la tematica “Web design” si “JavaScript” si vor demonstra nivelul minim de competenta lingvistica A2 conform CEFR.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVA

Visan, Monica – Metoda rapida de invatare a limbii engleze – exercitii, vol.1, Editura FOR YOU, 2005

http://deepenglish.com/7-day-course/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_term=english%20fluency&gclid=CMzOotukkskCFQblwgod41IOlQ

https://www.youtube.com/watch?v=va8ESm0tQCI

PROBĂ PRACTICĂ PE CALCULATOR – punctaj maxim 50 puncte

TEMATICA “TUTORIALE”

Competente evaluate:

 • utilizare internet;
 • folosire menu si instrumente specifice programelor Adobe Photoshop si Windows Live Movie Maker;
 • prelucrare text si imagine (decupare, filtre, efecte, formatare) in Adobe Photoshop
 • prelucrare fisiere audio si video (creare, editare, scindare, imbinare, aplicare efecte si tranzitii, inserare text, sunet) in Windows Live Movie Maker.

BIBLIOGRAFIE “TUTORIALE”

Manual Photoshop http://avchiru.ro/cs5.pdf

UNELTE https://www.youtube.com/watch?v=D2k0kAY89cs

https://www.youtube.com/watch?v=f1nYwe-l0-Q

https://www.youtube.com/watch?v=Dk0lKXrV04w

https://www.youtube.com/watch?v=pKBBBflIX8o

https://helpx.adobe.com/photoshop/tutorials.html

http://lectii-photoshop.com

https://www.photoshoptutorials.ws

http://www.salisbury.edu/eclipse/Tutorials/moviemakermanual.pdf

http://etc.usf.edu/te_win/movies/windowsmm.html

https://www.youtube.com/watch?v=iTl7ueJ1ZQ0

TEMATICA “WEB DESIGN”

Competente evaluate:

 • utilizare Internet;
 • HTML: creare şi editare pagini HTML, utilizare tag-uri, inserare si formatare text, imagini, link-uri);
 • folosire meniuri, panouri, ferestre, unelte specifice Gimp si Adobe Dreamweawer;
 • operatii si tehnici de prelucrare imagini: selectie, decupare, stergere, inserare, clonare, retusare, lucrul cu textul, straturi in Gimp;
 • utilizare Adobe Dreamweawer pentru realizare site web, creare, formatare pagini, adaugare text, imagini, link-uri, tabele, div-uri, fisiere multimedia, formulare.

BIBLIOGRAFIE “WEB DESIGN”

http://tutoriale.sapte.ro/instrumente.php

Gimp program gratuit de editat poze partea 1 instalare si layere – tutorial video HD

Gimp, program gratuit de editat poze, partea 2 mascarea layer-elor – tutorial video

Gimp program gratuit de editat poze partea 3, realizare selectiilor – tutorial video HD

Getting started with Gimp 2.8

How to use Gimp 2.8 for beginners

GIMP Basics -Introduction + Beginner tutorial exercise (How to use GIMP)

http://www.w3schools.com/html/

https://www.codecademy.com/learn/web
https://helpx.adobe.com/dreamweaver/tutorials.html

Dreamweaver: Ghid pentru incepatori

Partea 1 https://www.youtube.com/watch?v=kXNTHZXtM9w

Partea 2 https://www.youtube.com/watch?v=G9ncA_t_N5s

Partea 4 https://www.youtube.com/watch?v=qpKIlDLX67A –

Partea 5 https://www.youtube.com/watch?v=C20lu6irOng

http://www.teacherclick.com/dreamweaver8/

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor -TIC (manual pentru clasa a IX-a)

TEMATICA “JAVASCRIPT”

Competente evaluate:

 • utilizare Internet;
 • programare in C/C++ (Implementare algoritmi, tablouri unidimensionale, fisiere text, rezolvare de probleme),
 • HTML: creare şi editare pagini HTML, utilizare tag-uri, inserare si formatare text, imagini, link-uri, liste, tabele, div-uri, formulare);
 • inserarea scripturilor, instructiuni, comentarii, variabile, operatori, casete pop-up, evenimente in JavaScript;
 • libraria J-query, metode, functii;
 • utilizare functii, evenimente, obiecte predefinite JavaScript in pagini web.

BIBLIOGRAFIE “JAVASCRIPT”

www.rotuts.com/cursuri

www.marplo.net

www.w3schools.com/html/

http://www.w3schools.com/js/default.asp

http://www.w3schools.com/howto/

www.codecademy.com/courses/html-one-o-one/0/1

http://www.dynamicdrive.com/

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor -TIC (manual pentru clasa a IX-a)

Mariana Milosescu, Informatică, manual pentru clasa a IX-a – real intensiv C++ (specializarea matematică-informatică intensiv, informatică), 2011

Dana Lica, Mircea Pasoi- Fundamentele programarii pentru clasa a IX-a – editie revizuita si adaugita – 2012

CALCULAREA PUNCTAJULUI:

20p dosar+30p interviu+50p proba calculator = 100p + maxim 10 puncte bonus +*maxim 10 puncte performanţă.

Acordare puncte bonus: 2p domiciliu rural, 2p parinti migranti, 2p venituri reduse, 2p fete, 2p dizabilitati, pe baza de dovezi.

*Doar în cazul punctajelor egale, departajarea se va face prin adaugarea a cate 1 punct pentru fiecare premiu/participare la concurs, curs in domeniul informaticii sau al limbilor străine.

Pentru a fi selectat, candidatul trebuie sa obtina minim 50% din punctajul fiecarei probe, in total minim 70p. Rezultatele vor fi afisate in ordinea descrescatoare a punctajelor.

NUMĂR CANDIDAŢI SELECTAŢI:

Tematica “Web design”: 8 elevi – de la clasa a 10-a, Matematica Informatica , primii 2 clasaţi din fiecare clasa de profil, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Tematica “Tutoriale”: 8 elevi – de la clasa a 10-a matematica informatica intensiv engleză.

Tematica “JavaScript”: 16 elevi – de la clasa a 10-a Matematica informatica intensiv informatica.

Pentru fiecare tematica se vor selecta cate 3 rezerve, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

In total vor fi selectati 32 titulari si 9 rezerve.

Eventualele contestatii pot viza doar analiza dosarului si proba practica, proba de interviu neputand fi contestata.

COMISIE SELECTIE

Andrei Gabriel, director, presedinte comisie

Popa Diana, prof. lb engleza, evaluator

Bacan Anca-Mădălina, prof. lb engleza, evaluator extern

Margineanu Lacramioara Genoveva, prof. informatica, evaluator

Chelba Maria, prof. informatica, evaluator

Secita Neli, profesor informatica, evaluator

Leonte Doina, prof. geografie, evaluator

Chiribau-Albu Mihaela prof. limba romana monitor extern

Catz Marcoci Ancuta Vasilica – laborant – secretar

 

COMISIE CONTESTATII

Oana Herciu – prof. limba germana si engleza, evaluator

Vieru Ilie – prof. informatica, evaluator

Rafiroiu Anca – prof. limba engleza, evaluator

Paic Stefan, prof. inginer sistem, secretar

Stoica Cristina, prof limba engleza, monitor extern

Pentru informatii suplimentare va rugam vizitați situl proiectului www.europroiecte.eu/23670 sau scrieti-ne la adresa de e-mail: erasmus23670@gmail.com

SUCCES !

Anunț publicat în data de 20/10/2016

Director,

Prof. Gabriel Andrei

Coordonator proiect 2016-1-RO01-KA102-023670,

prof. Maria Chelba

Rezumat proiect

Proiectul „SMART IT”. 2016-1-RO01-KA102-023670 a raspuns nevoii beneficiarului, Colegiul National “Gheorghe Vranceanu”, Bacau, Romania, de crestere a calitatii orientarii catre o cariera in IT, pentru elevii de la toate clasele mate-info precum si nevoii de dezvoltare a dimensiunii europene a colegiului.

Proiectul a fost implementat in perioada septembrie 2016 – august 2017 si a fost organizat in 2 fluxuri, in Cipru si Germania. Parteneri: 2 companii de primire din domeniul IT, L. Lazarou CTC, Paphos, Cipru si WBS Training A.G., Dresda, Germania si o companie intermediara, Rivensco Consulting LTD, Cipru, care au ajutat la atingerea 100% a tuturor obiectivelor stabilite initial in proiect. Acestea sunt:

SCOPUL PROIECTULUI a fost cooperarea interinstitutionala la nivel european in scopul sprijinirii orientarii elevilor catre o cariera IT, conform pregatirii lor initiale, prin cresterea calitatii serviciilor oferite de colegiu, a competentelor profesionale ale elevilor si sporirea atractivitatii domeniului IT.

O1: Dezvoltatea de parteneriate transnationale pt. creșterea dimensiunii internaționale a organizațiilor, in vederea oferirii de servicii ce răspund mai bine nevoilor europenilor;

O2: Cresterea numarului elevilor de liceu, clase matematica-informatica, care considera domeniul IT atractiv, in vederea orientarii lor catre o cariera IT;

O3: Dezvoltarea de catre 32 participanti de cunoștințe, aptitudini și competente profesionale IT intr-un mediu de lucru real, timp de 3 saptamani.

Proiectul s-a adresat elevilor colegiului de la clasele matematica-informatica, matematica-informatica intensiv engleza si matematica-informatica intensiv informatica, care sustin "Atestat de certificare a competentelor profesionale in informatica", din clasele 10-11. Proiectul a raspuns nevoii acestora de a intra in contact cu piata muncii europene, de a-si dezvolta competente profesionale IT, care sa le fie certificate prin instrumente europene, ca Europass Mobility.

Proiectul a implicat organizarea a 2 procese de selectie (1 pt fluxurile 1 & 2 si 1 pt participanti cu autofinantare), a 2 stagii de pregatire (pedagogica, lingvistica si culturala), inainte de fiecare mobilitate, si bineinteles, realizarea a 2 mobilitati: Flux 1 - 18 participanti, in Paphos, Cipru, flux 2 - 16 participanti in Dresda, Germania.

Au fost selectati 34 de participanti (2 dintre acestia autofinantandu-se), printr-o proba practica pe calculator, un interviu in limba engleza si evaluarea dosarului de candidatura. Ei au beneficiat de un program de pregatire la nivelul colegiului, care i-a pregatit pentru realizarea de mobilitati in cele 2 tari europene, pentru realizarea de stagii de practica in companii de profil, pentru dobandirea de competente in 3 domenii IT: “Web-design cu Gimp si Adobe Dreamweaver”, “Tutoriale cu Photoshop si Camtasia” si “Java Script”. Beneficiarii si-au dezvoltat competentele profesionale prin stagii de practica de 60 de ore, in conditii de lucru reale, in 2 firme de primire IT si au primit documentul Europass Mobility. Conținutul stagiilor a fost în acord cu cererea mare din mediul de afaceri, fiind domenii ofertante care deschid drumuri catre multe meserii. Stagiile au contribuit si la dezvoltarea de abilitati de viata si competente cheie ce vor ajuta atat in activitatea scolara cat si in incadrarea participantilor pe piata muncii. Rezultatele proiectului au fost multiplicate prin oganizarea de ateliere de lucru demonstrative pt elevi de la clasele mate-info.

PRODUSELE FINALE ALE PROIECTULUI sunt: 34 portofolii electronice, 4 situri web realizare de participanti ca produse de follow-up: 2 pentru institutii din Bacau, 2 situri pentru proiecte ale colegiului si dinamizarea sitului colegiului si al Asociatiei Eminenta Pro Vranceanu. De asemenea, s-au creat: 1 “Galerie cu 8 tutoriale IT”, 2 Cursuri optionale imbunatatite cu material didactic “Prelucrare grafica & video”, “Programare &web design” si 1 E-Brosura cu rezultate si lectii invatate in romana si engleza.

Proiectul a avut un impact pozitiv asupra participantilor care au dobandit experienta si deschidere catre comunicarea interculturala prin lucrul intr-un context si o echipa multiculturala, plurilingvistica. Pe termen lung preconizam ca acestia isi vor îmbunătăţi prestaţia în activitățile extra/curriculare derulate, vor fi mai eficienți și competitivi pe piata muncii fiind mai pregatiti si mai motovati sa-si aleaga o carieră IT in tara sau in strainatate.

Proiectul a avut un impact pozitiv asupra tuturor partenerilor prin calitatea calitatii proiectelor europene pe care le implementeaza si promovarea instituriilor la nivel european. La nivelul colegiului, proiectul a contribuit la cresterea calitatii formarii initiale a elevilor, imbunatatirea ofertei curriculare, conectarea colegiului la piata muncii europene si cresterea prestigiului scolii. Proiectul a avut impact pozitiv pe plan local prin activitati de multiplicare: Ateliere IT, Mese rotunde, dezbateri si “Biblioteca umana”. Sustenabilitatea proiectului se va realiza prin in cadrul Clubului IT Web Design in cadrul caruia participantii vor fi formatori pentru colegi.

Flux 1 “SMART IT”

Continuând şirul de mobilităţi de formare iniţială începute în anul 2013, Colegiul Naţional Gheorghe Vrănceanu a realizat un nou plasament într-o instituţie IT din Cipru pentru 16 elevi, graţie grantului în valoare de 85.360 Euro, din partea Comisiei Europene prin Programul Erasmus+, în cadrul Proiectului “SMART IT”, 2016-1-RO01-KA102-023670

Participanţii au fost 16 elevi de la clasele a X a, profilele matematică-informatică, matematică-informatica intensiv engleză şi matematică-informatică intensiv informatică, care au fost selectaţi în urma unui concurs costând din proba practică pe calculator, inteviu în limba engleză şi dosar de candidatură. La aceştia s-au adăugat incă 2 participanţi care s-au autofinanţat respectând cerinţele şi prevederile Ghidului Programului Erasmus+. Elevii au urmat un program de 95 de ore de pregatire pedagogica, limba engleză, limba greacă şi pregătire culturală.

Mobilitatea s-a desfăşurat în perioada 15/05/2017 - 02/06/2017, în oraşul Paphos, Cipru, fiind organizată de compania intermediară Rivensco Consulting LTD. Participanţii au fost plasaţi la firma de primire L.Lazarou C.T.C. unde au lucrat in echipa, sub indrumarea tutorelui de practică Lazaros Lazarou, expert trainer şi programator. In cele 3 săptâmani de stagiu, beneficiarii au dobandit competenţe practice în IT, conform Acordurilor de formare ”Tutoriale - Camtasia Studio & Photoshop” şi “Web Design - Gimp & Adobe Dreamwaver”. Totodată, şi-au dezvoltat abilităţi de viaţă şi competentele de comunicare în engleză şi greacă. De-a lungul intregului stagiu elevii au fost evaluaţi de către tutore şi profesorii insotitori (Maria Chelba, coordonator proiect şi Popa Diana, responsabil mobilitate), iar în urma evaluării finale au obţinut documentul de mobilitate Europass, care certifică noile competenţe dobândite.

Prin această mobilitate, elevii şi profesorii au luat contact direct cu piaţa muncii cipriote, cultura, traditiile şi obiceiurile acestui popor. În afara programului de stagiu, s-au realizat două vizite la Camera de Comert Paphos, unde s-au purtat discuţii despre "Cetatenie activa si antreprenoriat" si "Idei de afaceri in domeniul IT". Programul cultural a inclus două excursii, în Limassol (unde am vizitat Marina si Amfiteatrul Kourio) şi Larnaca (cu portul, Biserica Sfantului Lazar, Moscheea lui Umm Haram, apeductul Kamares si Lacul Sarat). In Paphos am vizitat principalele obiective turistice: Marina, Castelul si Mormintele Regilor, Coloana Sfantului Petru, Parcul Arheologic, locul de nastere al Aphroditei Petra tou Romiou, "Piatra Greaca", parcul acvatic. De asemenea, participanţii au asistat la o demonstraţie de măiestrie a artiştilor ciprioţi, un dans cu pahare, şi au avut o mică excursie cu o barca de sticlă.

Flux 2 “SMART IT”

În perioada 18.06.17 – 08.07.17, a avut loc cel de-al doilea flux de mobilitate din cadrul proiectului “SMART IT”, 2016-1-RO01-KA102-023670, finanţat din partea Uniunii Europene, prin programul Erasmus+, al cărui beneficiar este Colegiul Naţional Gheorghe Vrănceanu. Astfel, 16 elevi ai colegiului au realizat un stagiu de practică de 3 săptămâni în Dresda, Germania, la compania de primire WBS Training A.G.

Participanţii, 16 elevi de la clasele a 10 a şi a 11 a, profilul matematică-informatică intensiv informatică: Botezatu Bianca-Florina, Bratu Bogdan-Constantin, Bucur David, Ceobanu Ilaria, Crețu Andrei, Dobranis Andrada-Madalina, Ghiroagă Andreea-Mădălina, Gunea Andreea-Maria, Iacobeanu Denisa-Stefania, Petre-Antica Eduard-Dominic, Pleșca Armand-Andrei, Prichineț Alexandru-Stefan, Șuștac George, Toderiță Mihai-Cătălin, Țuțuianu Veronica-Daniela şi Zavorodnic Andrei-Lucian, au fost însoţiţi de prof. Maria Chelba, coordonator proiect şi prof. Popa Diana, responsabil mobilitate, iar prof. Mărgineanu Lăcrămioara-Genoveva a fost monitor din partea echipei de proiect.

Elevii au fost selectaţi în urma unui concurs constând din proba practică pe calculator, inteviu în limba engleză şi dosar de candidatură. Înaintea mobilităţii în ţara de stagiu, aceştia au urmat un program de 95 de ore de pregatire pedagogica, lingvistică (limba engleză, limba germană) şi culturală. În timpul stagiului, elevii au lucrat in echipă, sub indrumarea tutorilor Peter Haubold şi Rubaya Hossain, experţi programatori la WBS Training A.G., conform unui Acord de Formare. Activităţile stagiului au urmărit dezvoltarea de competenţe practice în realizarea de aplicaţii pentru web cu ajutorul programului Java Script. Participanţii au creat site-uri web dinamice prin încorporarea JavaScript în pagini HTML - programare pe partea de server și pe partea de client - PHP și Pearl. Elevii şi-au dezvoltat totodată şi abilităţi de viaţă şi competentele de comunicare în engleză şi germană, care au fost certificate prin documentul de mobilitate Europass.

Prin această mobilitate, elevii şi profesorii au luat contact direct cu piaţa muncii din Germania, cultura, traditiile şi obiceiurile acestui popor. În afara programului de stagiu, grupul a realizat o excursie în Elveţia Saxonă şi o vizită de lucru la Fabrica Transparentă Volkswagen din Dresda şi a vizitat numeroase obiective turistice, printre care Frauenkirche, Muzeul de Igienă, Muzeul de Tehnologie şi Industrie, Muzeul Militar, Muzeul Etnologic, Muzeul Swinger, Palatul Dresda, Grădina Botanică.