COLEGIUL NATIONAL

GHEORGHE VRANCEANU

Evenimente Proiecte

What’s the Use of IT?


Proiect de parteneriat strategic Erasmus+ KA2
”What’s the Use of IT?”
KA2 2014-1-RO01-KA201-002459_1
2014-2016

Proiectul Erasmus+ finanţat de comisia europeană, „What’s the Use of IT?”, este un proiect de parteneriat strategic între şcoli, coordonat de Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu”, având ca parteneri: o școală din Croația (Gimnazija Metkovic), o şcoală din Spania (IES INFANTA ELENA -Jumilla), o şcoală din Cipru (B TECHNIKI SCHOLI LEMESOU GREGORIS AFXENTIOU-Limassol) şi două din Turcia (Ankara Fen Lisesi-Ankara şi TAVAS ANADOLU OGRETMEN LISESI-Denizli).

Valoarea finanţată a proiectului este de 160 355 eur, dintre care României îi revin 32 285 eur şi se desfăşoară pe parcursul a doi ani şcolari: 2014-2015 şi 2015-2016.

Proiectul îşi propune să răspundă la întrebarea legitimă pe care şi-o pun elevii atunci când trebuie să învețe noţiuni teoretice în şcoală, anume: „la ce-mi foloseşte mie asta?” Pe lângă rolul de formare și antrenare a gândirii, matematica şi ştiințele exacte, în general, au şi aplicaţii directe în viaţa curentă, pe care acest proiect îşi propune să le scoată în evidenţă. Profesori de matematică, fizică, informatică, biologie, engleză din şcolile partenere colaborează la crearea unui nou curriculum de curs opţional interdisciplinar care să ilustreze aplicaţiile matematicii în viaţa reală. Conţinuturile acestuia le regăsiţi aici. În primul an al proiectului se realizează programa și lecţiile, pentru ca în al doilea an să fie introdus în unele şcoli partenere (în funcţie de codiţiile specifice fiecărei unităţi de învăţământ) şi verificat în clasele de elevi, care vor participa activ la îmbunătăţirea cursului.

Echipa de management a proiectului este formată din:

  • Coordonator proiect şi responsabil financiar –Cristina Elena Andrei, prof. matematică
  • Responsabil comunicare – prof. Gabriel Andrei. director
  • Responsabil evaluare şi calitate-Cristian-Ovidiu Merticaru, prof. matematică
  • Responsabil diseminare activităţi-Bianca Balaban-prof. Limba engleză
  • Coordonator echipă cercetare-Marian-Aurel Popa, prof. Matematică
  • Responsabil produsele electronice, prof. Lăcrămioara Mărgineanu, prof. Informatică,

Activităţile finanţate ale proiectului sunt: trei intâlniri transnaţionale în primul an, în care se discută şi se definitivează programa creată de catre profesorii implicaţi din fiecare şcoală între întâlniri, la care participă câte 5 profesori din fiecare şcoală, în Croaţia, Cipru şi Turcia; două schimburi de elevi pe termen scurt, în care se discută impactul şi rezultatele din punctul de vedere al elevilor, la care participă câte doi profesori şi patru elevi din fiecare şcoală, în Spania și România, în al doilea an al proiectului.

După primul an, a fost definitivată programa şi cursul, care au fost încărcate pe platforma de diseminare, pe e-twinning. În România a fost încărcat şi pe site-ul şcolii, cursul fiind inclus în oferta curriculară a şcolii şi fiind predat la două clase a 11-a.

Publicul ţintă este format din elevii claselor a 11-a de profil real, care beneficiază de acest curs şi profesorii de ştiinţe, care pot preda şi care au participat la elaborarea programei şi a lecţiilor.

Mai concret, 14 profesori de matematică, informatică, fizică, economie, biologie, engleză din România şi încă 17 din ţările partenere au colaborat la elaborarea unui nou curriculum, a programei şi lecţiilor aferente, realizând şi două cărţi-manuale care pot fi utilizate de elevi, ca suport pentru curs.

La întâlnirile transnaţionale au participat 4 profesori din România (şi din celelalte ţări), în Croaţia (decembrie 2014)-întâlnirea unde s-au comparat programele din cele 4 ţări şi s-au planificat toate acţiunile concrete, 6 profesori în Cipru (februarie 2015)-unde s-au comparat progresele în scrierea programei şi a lecţiilor şi s-au soluţionat problemele apărute, 5 profesori în Turcia (mai 2015)-unde s-a definitivat materialul scris. A mai avut loc o întâlnire suplimentară în Româânia, în iunie, ca urmare a problemelor diplomatice dintre Cipru şi Turcia care nu au permis participanţilor din aceste ţări să se întâlnească în ţările respective..

De asemenea, la schimbul de elevi pe termen scurt care a avut loc în Spania (octombrie 2016), au participat 2 profesori şi 4 elevi din fiecare ţară, inclusiv de la colegiul nostru. A fost o experienţă deosebită, la care elevii şi-au spus părerea în legătură cu ideea şi materialele create în proiect, contribuind la ajustări şi corecţii ale acestora. De asemenea, s-au pus în practică diferite metode inovative de predare, interactive şi folosind noile tehnologii informatice.

Proiectul crează cadrul colaborării unui mare număr de profesori de la diverse discipline pentru a realiza materiale şi conţinuturi atractive şi utile pentru elevi. De asemenea, creazŧ cadrul în care elevi din mai multe ţări colaborează pe toate planurile, ajungând să lege prietenii, să-şi dezvolte abilităţile lingvistice şi de socializare, dar şi să participe activ la dezvoltarea de conţinuturi şi materiale de învăţare.

Cursul realizat în cadrul proiectului se derulează în anul şcolar 2015-2016 în România, Croaţia, Cipru, Turcia şi din observaţiile făcute de profesori şi elevi se vor face corecţiile necesare pentru a îl îmbunătăţi.

O ultimă întâlnire-schimb de elevi pe termen scurt-are loc în aprilie în România, aceasta fiind cea a evaluării finale.

Pentru mai multe detalii vă invităm să consultaţi site-ul nostru de proiect:http://whatstheuseofit.net/

Coordonator proiect:

prof. Cristina Andrei

ANUNŢ SELECŢIE

În data de 12.06.2015, începând cu ora 13:30, va avea loc în laboratorul de informatică 2 selecţia participanţilor la schimbul de elevi pe termen scurt din Spania, 19-23 octombrie 2015.

Selecţia se adresează elevilor claselor a X-a de la profilul real, matematică-informatică.

Vor fi selectaţi 4 elevi, în urma următoarelor probe:

-o probă de matematică-din programa școlară a claselor a IX-a şi a X-a-capitolele referitoare la funcţii

-o probă de utilizare a calculatorului-TIC-programa claselor IX-X

-o probă de limba engleză-de verificare a abilităţlilor de comunicare

Rezultatele se vor afişa la avizierul şcolii, în data de 12.06.2015.

Întâlnirea din România 2015

În perioada 15-18 iunie 2015 a avut loc la Colegiul Naţional „Gh. Vrănceanu” din Bacău o întâlnire transnaţională în cadrul proiectului ”What’s the Use of It?”. A fost o întâlnire la care au participat echipe de profesori din Cipru şi din 2 şcoli din Turcia, din Ankara şi Denizli.

Această întâlnire suplimentară faţă de cele stabilite iniţial a permis profesorilor din Cipru şi Turcia să se întâlnească, altfel, datorită problemelor diplomatice dintre cele două ţări, nefiind posibil acest lucru (în întâlnirile precedente din Cipru şi din Turcia).

În cadrul acestei reuniuni transnaţionale s-au discutat şi s-au definitivat ultimele aspecte legate de principalul produs al proiectului, anume un curs interdisciplinar opţional care să justifice necesitatea şi mai ales utilitatea noţiunilor teoretice învăţate în şcoală. S-au retuş;at ultimele detalii legate de lecţii şi de programă, dar şi de aspectul lecţiilor în Power Point. De asemenea, s-au stabilit detaliile unui website special al proiectului, în afară de cel de pe e-twinning. Totodată, s-au planificat şi chestiuni legate de următoarea activitate internaţională, anume un schimb de elevi pe termen scurt, care va avea loc în luna octombrie în Spania.

Pe lÎngă workshop-urile legate de cele menţionate anterior, această întâlnire a fost şi un prilej ca oaspeţii să cunoască elevii şi profesorii români, prin partcipare la ore, discuţii cu elevii şi profesorii inclusiv despre obiectivele proiectului. De asemenea, a fost un prilej de comunicare în limba engleză între profesori şi între profesori şi elevi, acest lucru având impact asupra dezvoltării abilităţilor lingvistice ale participanţilor.

Totodată, oaspeţii au luat contact cu obiceiurile, cultura, istoria românilor şi s-au bucurat de peisajele deosebite din zonă. Nu este exagerat să spunem ca s-au consolidat adevărate prietenii, născute cu prilejul întâlnirilor şi colaborării precedente. De asemenea, s-a văzut că oamenii din diverse ţări pot coopera foarte bine în pofida contextelor politice mai mult sau mai puţin încordate, în relaţiile dintre ei prevalând valorile umane. În contextul actual, este foarte important ca astfel de activităţi să contribuie la înţelegerea şi colaborarea dintre naţiuni.

A fost o experienţă deosebit de utilă şi plăcută.

Întâlnirea din Cipru

În perioada 24 februarie – 26 februarie 2015 a avut loc în Cipru – Limassol cea de-a doua întâlnire din cadrul proiectului WHAT'S THE USE OF IT?.

În cadrul ședințelor de lucru ce s-au desfășurat la Colegiul B’ Techniki Scholi Lemesou, echipele țărilor participante – România, Spania,Croația și Cipru au prezentat modalitățile în care funcțiile matematice pot fi aplicate în viața reală.

Astfel, cu ajutorul mijloacelor moderne de predare cât și a platformelor online, au fost realizate planuri de lecție pentru diverse discipline și domenii în care funcțiile sunt prezente mai mult sau mai puțin evident.

Echipele au dovedit creativitate și seriozitate, reușind prin materialele pregătite să demonstreze că lecțiile pe care le vor realiza la clase ating obiectivele pe care proiectul și le propune, dintre care cel mai important este conștientizarea în rândul elevilor a faptului că funcțiile matematice au o arie de aplicabilitate foarte mare, fiindu-le utile în nenumărate domenii, de la fizică și anatomie până la activități cotidiene, precum calcularea bugetului personal.

Echipa României a fost reprezentată de coordonatoarea proiectului, prof. Cristina Andrei, împreună cu alte cadre didactice tot de la Colegiul Național Gheorghe Vrănceanu, respectiv prof. Gabriel Andrei, Anca Rafiroiu, Cristian Ovidiu Merticaru, Andrei Popa și Bianca Balaban.

Gazdele extrem de primitoare au avut în vedere și latura cultural-istorică a proiectului, incluzând în program și vizite la siturile arheologice din Paphos, la sătucul Omodos unde tradiția cirpiotă se păstrează neschimbată, cât și în munții Troodos.

Următoarea etapă a proiectului va avea loc în luna mai în Turcia.

Întâlnirea din Croaţia

O echipă de profesori ai Colegiului Naţional „Gh.Vrănceanu” a participat, în zilele trecute, la prima întâlnire transnaţională din cadrul proiectului pe care îl coordonează, „What’s the Use of It?”.

Întâlnirea a avut loc în Croaţia, în Metkovic, şi a reunit 19 invitaţi din România, Turcia, Cipru şi Spania, alături de profesorii şcolii gazdă.

Din Bacău (România) au participat profesori membri ai echipei de proiect: Andrei Gabriel (director), Andrei Cristina-Elena, Balaban Bianca şi Merticaru Cristian-Ovidiu.

A fost o deplasare în care fiecare a îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că activităţile au cuprins şi prezentarea ţinutul Dubrovnik-Neretva şi localitatea Metkovic, a şcolilor/colegiilor participante, a universului TwinSpace, cu atribuţiile şi responsabilităţile din programul Erasmus+, s-au prezentat şi programele de matematică ale fiecărei instituţii participante, a fost şi o vizită la Muzeul Arheologic Vid şi photosafari, s-au realizat paralele între programele şcolare, dar şi ateliere de lucru pe echipe, ore de curs în limbile engleză, germană, croată, s-a discutat şi despre metode şi tehnici de predare/ evaluare utilizate în şcolile participante.

În final, au spus profesorii băcăuani, mobilitatea a fost o experienţă foarte utilă, care a însemnat demararea cu succes a unui proiect care, se speră, să aducă plusuri vizibile pentru învăţământul teoretic băcăuan.

Întâlnirea din Turcia

Cea de-a treia intâlnire a partenerilor din proiectul ERASMUS + “What’s the use of It?” coordonat de Colegiul Naţional Gheorghe Vrănceanu a avut loc în perioada 10-15 mai în Ankara,Turcia.

Pe parcursul celor 4 zile, gazdele au fost profesorii şi elevii de la Ankara Fen Lisesi, asigurând partenerilor din România, Croaţia şi Spania un program variat, axat pe şedinţe de lucru intens pe marginea lecţiilor de matematică aplicată ce se vor realiza în următoarea parte a proiectului, participare la ore de curs cât şi vizite la principalele puncte de atracţie din Ankara (Mausoleul lui Ataturk, Muzeul Anatoliei ) dar şi o frumoasă incursiune în istoria şi cultura de pe tărâmurile Cappadociei. De asemenea, s-a definitivat formatul materialului final din proiect, un curs interdisciplinar opţional.

Coordonaţi de prof. Cristina Andrei, echipa C. N. Gheorghe Vrănceanu a fost formată din prof. Gabriel Andrei, director al Colegiului, prof . Curbat Florin, prof. Mărgineanu Lăcrămioara şi prof. Balaban Bianca.A fost o experienţă pe cât de fructuoasă, pe atât de frumoasă.

Întâlnirea din Spania

În perioada 19-24 octombrie 2015, Colegiul naţional „Gh. Vrănceanu” a desfăşurat o nouă activitate legată de unul dintre proiectele cu fonduri europene pe care le derulează. Este vorba de un schimb de elevi pe termen scurt, în cadrul proiectului „What’ the Use of It?” de parteneriat strategic între şcoli, care a avut loc în oraşul spaniol Jumilla.

Au participat elevi şi profesori din Spania, ţara gazdă, din Cipru, Croaţia, Romănia şi Turcia, care au avut experienţe şi activităţi foarte interesante şi utile pentru obiectivele proiectului. Echipa colegiului a fost formată din elevii: Cazacu Ioana-Arina, Dolineanu Mircea, Merticaru Andrei, Oboroceanu Andra şi profesorii însoţitori Andrei Cristina-Elena şi Andrei Gabriel.

Elevii din cele cinci ţări au participat la programul elevilor spanioli, care i-au şi cazat, integrându-se perfect în programul gazdelor. Oaspeţii au avut ocazia să cunoască sistemul de învăţământ spaniol şi să-l compare cu cel din care provin, dar şi modul de viaţă al unei familii spaniole. La final au participat la un workshop foarte interesant legat tocmai de sistemele de învăţământ şi de soluţii pentru a face şcoala şi în particular ştiinţele mai accesibile şi mai utile în viaţa reală; acesta este, de fapt, unul dintre obiectivele proiectului. În acelasţi timp, profesorii însoţitori au avut activităţi legate de aspecte tehnice ale proiectului, definitivând materialele propuse de proiect (un curs interdisciplinar opţional, care să justifice în faţa elevilor necesitatea învăţării matematicii în şcoală).

În acelaşi timp a avut loc şi un schimb intercultural foarte interesant şi util, oaspeţii luând contact cu istoria, geografia şi economia locului.

A fost o experienţă deosebit de benefică pentru băcăuani, contribuind la integrarea colegiului în practicile europene, în contextul în care cooperarea între ţările europene devine din ce în ce mai mult o necesitate.

Prof. Cristina Andrei

Întâlnirea din România 2016

În perioada 10-15 aprilie, Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" a fost locul În care elevi şi profesori din Spania, Turcia, Cipru, Croaţia şi România au conlucrat sub genericul "What's the use of it?", proiect dezvoltat În cadrul Erasmus+.

Timp de 4 zile, aceştia au fost antrenaţi În diverse activităţi: team building-uri, focus group-uri, workshop-uri, toate acestea fiind construite În aşa fel ÎncÎt să reunească punctele de vedere ale tuturor asupra subiectului proiectului şi să dezvolte diverse căi fiabile de dezvoltare durabilă a acestuia În cadrul comunităţilor implicate. Diversitatea culturilor, respectiv a sistemelor de invăţământ, a constituit unul dintre punctele cele mai interesante ale acestei Întâlniri. Faptul că oaspeţii adolescenţi au fost găzduiţi de către elevi din liceu a dus la legarea multor prietenii, aceştia fiind impresionaţi de ospitalitatea românilor.

"Even though it seems to be an older city, it is very beautiful, and the inside of the buildings looks great. Churches are different, I've never seen an orthodox one. The food is also very different but good indeed."-Spain

"The weather was not good enough to hang out but it was fun cause we went out anyway and walked around the town. I really liked it!"-Cyprus

"It is an awesome project, we had a really good time. I love my host, she's really kind. Great experience!"-Ankara

"I love Romania, people are really friendly and kind. I also like your school and your teachers and really, thank you for everything!"-Denizli

"The food is really good, especially the chicken. It was a nice experience. The hosting thing went really smooth, I liked everything. These people are nice!"-Croatia