COLEGIUL NATIONAL

GHEORGHE VRANCEANU

Burse elevi Documente Decizii C.A. C.E.A.C Identitate vizuala

REGULAMENT


RAPOARTE


Proceduri operationale
Procedura operationala privind evaluarea performantei personalului auxiliar si nedidactic
Procedura operationala - Managementul conflictelor de munca
Procedura operationala privind modul de completare a registrului matricol
Procedura operationala privind elaborarea deciziilor
Procedura operationala privind elaborarea procedurilor operationale
Procedura de lucru privind evidenta dosarelor
Procedura operationala privind evidenta prezentei invoirilor si concediilor
Procedura operationala privind intocmirea si actualizarea fiselor de post
Procedura operationala privind intocmirea statelor de personal
Procedura operationala privind intocmirea statelor de salarii EDUSAL
Procedura operationala privind intocmirea statelor de salarii
Procedura operationala privind programul de dezvoltare a sistemului de control managerial
Procedura privind accesul in incinta scolii
Procedura operationala privind accesul la informatiile de interes public
Procedura operationala privind activitatea centrata pe elev
Procedura operationala privind activitatea comisiei de cercetare disciplinara
Procedura operationala privind asigurarea ajutorului medical de urgenta
Procedura operationala de colectare feed-back din partea elevilor si parintilor
Functionarea comisiei pentru acordarea burselor scolare
Procedura operationala a comisiei de curriculum
Procedura operationala de consiliere a elevilor de catre psihologul scolii
Procedura operationala de constiutire si functionare a comisiei pentru acordarea de sanse pentru elevii cu nevoi speciale
Procedura operationala control intern privind activitatea de control financiar preventiv
Procedura operationala privind autoevaluarea institutionala
Procedura operationala privind comunicarea externa si institutionala
Procedura operationala de constituire a CEAC
Procedura operationala a comisiei metodice a consilierilor educativi
Procedura operationala de informare a parintilor privin programul educabililor si rezultatele scolare ale acestora
Procedura operationala de informare a elevilor privind progresul realizat si rezultatele scolare ale acestora
Procedura operationala privind examenele finale
Procedura operationala de transferare a elevilor de la alte institutii de invatamant la Colegiul National Gheorghe Vranceanu
Procedura operationala de echivalare a cursurilor de formare si acordare de credite profesionale transferabile
Procedura operationala de intocmire a planificarilor calendaristice
Procedura operationala de elaborare si aplicare a chestionarelor
Procedura operationala privind eliberarea adeverintelor de venit
Procedura operationala privind eliberarea adeverintelor - elevi
Procedura operationala proiecte educative
Procedura operationala privind gestionarea materialelor si a obiectelor de inventar
Procedura operationala de implicare a parintilor in deciziile scolii ( in educatia institutionala)
Procedura operationala privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale
Procedura operationala de inscriere la biblioteca
Procedura operationala privind intocmirea planului anual al achizitiilor publice
Procedura operationala pentru acordarea ajutorului financiar in vederea achizitionarii de calculatoare
Procedura operationala pentru acordarea sprijinului in cadrul programului national de protectie sociala bani de liceu
Procedura operationala de perfectionare a cadrelor didactice
Procedura operationala de predare si primire a manualelor scolare
Procedura operationala privind plata burselor si ajutoarelor sociale
Procedura operationala privind programele pentru examene, concursuri si olimpiade scolare
Procedura opeartionala de urgenta la descoperirea unui incendiu
Procedura operationala privind reactualizarea regulamentului intern
Procedura operationala de realizare, validare si aprobare a ofertei scolii
Procedura operationala stiluri de invatare
Procedura operationala de instruire privind sanatatea si securitatea in munca
Procedura operationala de transfer a elevilor de la Colegiul National
Procedura operationala de verificare a cataloagelor
Procedura operationala de informare externa si institutionala
Procedura premiere concursuri
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind desfășurarea PROGRAMULUI ”SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”
Procedura Operationala CDS 2019
Procedura operationala personal auxiliar