Înscrierea la liceu a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se face în perioada 15-20 IULIE 2022, în intervalul orar 8.00 -  16.00, în corpul A, intrarea elevilor, sălile 7 şi 8, parter.

Dosarele de înscriere, ale candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate, trebuie să conţină următoarele acte:

• Cerere de înscriere (se găseşte la comisia de înscriere a colegiului)

• Cartea de identitate şi certificatul de naştere elev  (original şi copie)

• Copie după cărţile de identitate ale părinţilor

• Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a

• Foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)

• Anexa de înscriere pentru participarea la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă (elevii care vor opta pentru  intensiv engleză)

• Fişa medicală (eliberată de şcoală)

• dosar.